بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از فعالیت دانشجویان جهادگر/عکس

برگزیده های زانست

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از فعالیت دانشجویان جهادگر/عکس

  چاپفرستادن به ایمیل

   

   

  روسا و مسئولین دانشگاه های سطح استان کردستان در قالب کاروانی از فعالیت های دانشجویان جهادگر کردستانی در مناطق محروم دو شهرستان قروه و بیجار بازدید کردند.

   

   

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگربازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  بازدید روسای دانشگاه های استان کردستان از دانشجویان جهادگر

   

  آيتم جزئيات

  بازدید ها: 151 کليک ها ايجاد شده در پنجشنبه, 19 شهریور 1394 ساعت 08:02 توسط زانست ایران شناسه آيتم: 5659

  آخرین اخبار سنندج