گزارش تصویری/سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

برگزیده های زانست

  گزارش تصویری/سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

  چاپفرستادن به ایمیل

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی به میزبانی دانشگاه کردستان از 9 تا 11 شهریور با حضور 400 دانشجو از سراسر کشور برگزار شد.

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

   

   

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

   

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

   

   

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

  سی امین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویی در کردستان

   

  آيتم جزئيات

  بازدید ها: 50 کليک ها ايجاد شده در چهارشنبه, 11 شهریور 1394 ساعت 13:57 توسط زانست ایران شناسه آيتم: 5625

  آخرین اخبار سنندج